Jumat, 19 April 2013

Doa & Zikir Sesudah Shalat Fardhu Bismillahirrahmaniirahim 

Assalamualaikum, prennd :-))) 
Sahabat, saat berdoa setelah shalat fardhu ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar doa kita lebih afdhal, demi mencari keridhaannya. Seperti misal urutan dalam berdoa. Sebelum kita memohon kepada Allah SWT, maka yang pertama kita lakukan adalah idealnya mengagungkan dan memuji-Nya, setelah itu kita 'wajib' mendoakan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam. (Fadhilah/keutamaan membaca shalawat ini adalah agar kelak kita memperoleh syafaat/pertolongan beliau di hari akhir. Tanpa pernah bershalawat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam akan sukar mengenali kita sebagai umatnya. Hingga kita tidak akan memperoleh pertolongan darinya. Jika demikian, maka merugilah kita. Sangat!)

Jadi, bisa dibilang urutan dalam berdoa adalah sebagai berikut.

  1. Dzikir
  2. Membaca Syalawat Nabi
  3. Doa
Lantunan lengkapnya sebagai berikut:
Astagfirullah. Allahumma antas salaamu wa minkas salaamu tabaarakta yaa dzaljalaali wal ikram.
Aku memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah pemilik keselamatan, dari Engkaulah keselamatan. Maha Suci Engkau ya Tuhan kami, wahai yang Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan.

Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalah,lahul mulku walahul hamdu wahuwa `alaa kulli syai-in qadiir.
Tiada Tuhan selain Allah, Bagi-Nya kerajaan, Segala puji hanya milik Allah dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Allahumma laa maani`a limaa a`thaita wa laa mu`thiya limaa mana`ta wa laa yanfa`u dzal jaddi minkal jaddu.
Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang telah kau berikan. Tak ada yang dapat memberikan terhadap apa yang telah Engkau cegah. Tak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah Kau tetapkan, dan kemuliaan sesorang tak berguna baginya, hanya dari Engkaulah kemuliaan itu.

Dzikir
Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah Lahul mulku walahul hamdu wahuwa `alaa kulli syai-in qadiir. Laa haula wa laa quwwata illaa billaah. Laa ilaaha illallaahu laa na`budu illaa iyyaahu ahlan ni`mati wal fadhli wats tsannaa-il hasan. Laa ilaaha illallaahu muhlishiina lahud diina wa lau karihal kaafiruun.
Tiada Tuhan selain Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan. Baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah.Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yaitu Tuhan yang mempunyai jasa serta kebaikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami bulatkan pengabdian kepada-Nya semata, walau pun orang-orang musyrik tidak menyukainya.

Allahumma ajirnii minan naar        (7X )
Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka.    

Subhaanallaah              (33X)                      
Maha Suci Allah.                            

Alhamdulillaah              (33X)
Segala puji bagi Allah  

Allahu akbar                 (33X) 
Allah Maha Besar

Kemudian, melengkapi jumlah 100 dengan bacaan:
Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa `alaa kulli syai-in qadiir.
Tiada Tuhan selain Allah, Bagi-Nya kerajaan, Segala puji hanya milik Allah dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Membaca Ayat Kursi:
Allaahu laa ilaaha ilaa huwal hayyul qayyuum. Laa ta-khudzuhuu sinatuw wa laa naum. Lahuu ma fissamawaati wa ma fil-ard. Man dzalladzii yasfa`u indahuu ilaa bi-idznih. Ya`lamu ma baina aidihiim wa maa khalfahum, wa laa yukhituuna bi syai-im min ilmihii ilaa bimaa syaa-a. Wasi`a kursiyyuhus samawati wal-ard. Wa laa ya-uuduhuu hifzuhumaa wa huwal `aliyyul `azhiim.
Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembahh melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus - menerus mengurus mahluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi ALLAH tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara kedua-Nya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kemudian membaca surat:
·         AL-Ikhlas (Qul huwallahu ahad)
·         AL-Falaq
·         An-Naas
Dilengkapi dengan membaca syalawat Nabi. Setelah itu berlanjut dengan doa. Insya Allah, jika semua sempurna dilakukan maka doa-doa yang kita panjatkan akan menjadi tabungan harta di akherat nanti. Dan fadhillah dari membaca semua zikir di atas, adalah semua dosa-dosa sekali pun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh-Nya.

Semoga bermanfaat yaaa :-)))

Tidak ada komentar:

Posting Komentar